ŚCIANKI - wirtualna podróż po nieznanym świecie

Zapraszamy w wirtualną podróż po jednej z hańczowych ścianek. Spacer składa się z trzech panoram, wykonanych odpowiednio: na krawędzi, przy ściance i u podstawy. W pionowym fragmencie ścianki widać pęknięcia i leżące pod nimi oderwane kawałki. Świadczy to o ciągłej aktywności tego miejsca. Potwierdzają to liczne odłamy leżące u podstawy, przykryte tylko cienką warstwą osadów.
W norach, widocznych w najniższej panoramie, często widywaliśmy miętusy (Lota lota).


SONOGRAFIE - PODWODNY ŚWIAT MALOWANY DŹWIĘKAMI

Celem naszego ostatniego pobytu nad jeziorem Hańcza, w lecie 2010 roku, było wykonanie fotografii tzw. "podwodnych ścianek". Z naszych wcześniejszych nurkowań wiedzieliśmy, że te podwodne formacje geologiczne są bardzo duże, i klasyczna fotografia, przy małej przejrzystości wody i dużej głębokości, nie odda ich rzeczywistej skali. Dlatego zdecydowaliśmy się na wykorzystanie sonaru, by za pomocą ultradźwięków wykonać obrazy całych "ścianek". W celu oddania skali umieściliśmy na sonografiach sylwetkę płetwonurka.

Pojezierze Suwalskie, jezioro Hańcza.

Jedna ze "ścianek" położona przy wschodnim brzegu jeziora. Cienką czerwoną linią oznaczony jest transekt (nr 96) w profilu ścianki. U góry widoczne jezioro Boczniel.


Obraz "ścianki" uzyskany przy użyciu sonaru bocznego. Cienką czerwoną linią oznaczony jest transekt (nr 96) w profilu ścianki.


Transekt nr 96 pokazuje profil "ścianki".

To pierwsze z przebadanych osuwisk. Następne zamieścimy wkrótce.

/Top/
| Powrót |